Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 14
Zobrazujem: 0 - 14
Pridať firmu
IČOFirma
44188013: AZ kanalizácie, s. r. o.
31105017: BARRY, s.r.o.
34146938: BONEKO HOLÍČ, a.s.
36818941: GAJARY, s.r.o.
36036587: I.B.Z. kanalizácie, s.r.o.
43193005: Ing. Tomáš Košík - VINKOV
33945659: Jozef Tomík - ToJo
17718058: Karol Čambal
36273139: Purum SK s.r.o.
37526979: RNDr. Štefan Hodáň
36232041: SAFEKO, spol. s r.o.
35946172: TS-VPP, s.r.o.
34121633: VEPOS - SKALICA s.r.o.
36227200: VPP Holíč, spol. s r.o.