Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 851
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36837504: A-CYCLOSTAND s.r.o.
36240079: A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.
44356498: Adriana Danielová
41213921: Adriana Králiková - DREVOTVAR
41213254: Adriana Machová
37526821: Adriana Valachovičová - MEDULIENKA
36222852: ADUT PLUS, a.s.
44598106: AKE Skalica, s.r.o.
34151770: AL - TEX, s.r.o.
34473467: Alena Kováčová - EVALL
11838558: Alena Masaryková - KERAMIKA - AB
33043264: Alena Tokošová - TOKI
43660941: Alexander Mokrohajský - AGS
34787763: Alexandr Romančík
44475357: Alexandra Bulková
36760391: ALGA work wear s.r.o.
18041141: Alojz Masaryk
41401760: Alžbeta Dokoupilová
35496908: Alžbeta Harabová
44804709: Amália Gondárová - Kožušníctvo